Lab-IT

IT-Infrastruktur og IT-tjenester for laboratorier

- Tilkobling til sikkert nett (lab-nett) for egendriftet Lab-PC (Windows/Linux)

- Automatisk kopiering av rådata til fellesområde (1TB standard lagringskapasitet med mulighet for å utvide)

- Fjernstyring av Lab-PC fra kontor eller utenfor UiB

- Leverandørtilgang til Lab-PC

- Selvbetjent styring av tilganger for lab-/romansvarlig

- Windows 10 lab-klient driftet av IT-avdelingen med selvbetjent tilgangsstyring, fjerntilgang og leverandørtilgang.

- Råd og veiledning ved innkjøp av nye instrumenter

Brukerstøtte: 

BRITA

Telefon: 
55 58 47 00
Åpningstid: 
08:00 - 15:45
Tilgjengelig for: 
Ansatte
Hvordan bestille: 

Send melding i UiBhjelp, https://hjelp.uib.no/

Normalt tilgjengelig: 
Hele døgnet
Hva koster tjenesten: 
Gratis
Systemeier: 
IT-avdelingen
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen