Begrenset nettverk for instrument-PC, lab-PC (Lab Nett)

I noen bygninger kan vi tilby sikkert nettverk for instrument-PC (lab-PC)

Flere institutter har instrument-PC (lab-PC) som ikke er satt opp av IT-avdelingen men som trenger å ha tilgang nettverk.
Sikkert nett er meget strengt konfigurert og utstyret har i utgangspunktet ikke tilgang til Internett.

Brukerstøtte: 

BRITA

Telefon: 
55 58 47 00
Åpningstid: 
08:00 - 15:45
Tilgjengelig for: 
Ansatte
Hvordan bestille: 
Normalt tilgjengelig: 
Hele døgnet
Hva koster tjenesten: 
Gratis
Systemeier: 
IT-avdelingen
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen