Ekstern tilgang til IT-tjenester (VPN)

VPN gir tilgang til IT-tjenester fra privat datamaskin eller andre maskiner som ikke er satt opp av IT-avdelingen, via Internet.

Med VPN får du tilgang til IT-tjenester som for eksempel hjemmeområder, lisensserver, pullprint. Du får også tilgang til Universitetsbiblioteket sine ressurser som f.eks Bibsys, Google Scholar, Tidsskrifter.

VPN kan benyttes i flere sammenhenger:
- Bærbare klientmaskiner som er utenfor UiB nettverk.
- Private maskiner som er utenfor UiB nettverk.
- Private maskiner eller maskiner som ikke er satt opp av IT-avdelingen som er tilkoblet UiB kabelnettverk.
- Mobile-enheter, som nettbrett og smarttelefoner kan også sette opp VPN.

Brukerstøtte: 

BRITA

Telefon: 
55 58 47 00
Åpningstid: 
08:00 - 15:45
Tilgjengelig for: 
Ansatte
Studenter
Hva er nødvendig for å bruke tjenesten: 
UiB konto
Normalt tilgjengelig: 
Hele døgnet
Hva koster tjenesten: 
Gratis
Systemeier: 
IT-avdelingen
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen