Kablet nettverk

Kablet nettverk i UiB bygninger.

UiB er spredd over et relativt stort geografisk område i Bergen. Alle bygg eid eller leid av UiB knyttes sammen i et datanettverk, som så er knyttet til Uninett/Internett.
Følgende utstyr kan kobles til kablet nettverk:
- Klient datamaskiner og utstyr som er installert og satt opp av IT-avdelingen
- Private og egen driftete datamaskiner via VPN https://tk.app.uib.no/node/63
- Instrument-PC (lab-PC) kan benytte VPN eller Sikkert nettverk for instrument-PC (lab-PC) (Sikkert Nett) https://tk.app.uib.no/node/53

Av sikkerhetsmessige årsaker er det ikke tillatt å koble trådløse enheter eller andre aksesspunkter til UiB sine nettverk.

Avdelingene og enhetene må selv skaffe nettverkskabel fra veggpunktet til datamaskinen.

Vær oppmerksom på at BRITA kun tilbyr brukerstøtte til ansatte og utstyr som IT-avdelingen har satt opp.

Brukerstøtte: 

BRITA

Telefon: 
55 58 47 00
Åpningstid: 
08:00 - 15:45
Tilgjengelig for: 
Ansatte
Studenter
Besøkende
Normalt tilgjengelig: 
Hele døgnet
Systemeier: 
IT-avdelingen
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen