Brukerstøtte for studenter

Hjelp fra IT-assistenter, opprette sak på UiBhjelp og hjelp til selvhjelp

Hva IT-assistentene kan hjelpe deg med:
- Spørsmål som gjelder bruk av IT i studiene
- Problemer som gjelder maskiner på PC-stuer, studentskrivere og andre IT-tjenester for studenter
- Tilkobling av privat PC til trådløst nett og utskrift
- Enkel brukerstøtte på Mi Side, Webmail, Sebra, og standard programpakker
- Løse eller videreformidle henvendelse i UiBhjelp

Hva IT-assistentene ikke kan hjelpe deg med:
- Privat IT-utstyr, ut over tilkobling til UiB-nett eller bruk av UiBs IT-tjenester
- Gi studieveiledning
- Gi hjelp via telefon
- Spørsmål som ikke har med IT-tjenestene å gjøre
- Ting som krever administratorrettigheter på UiB-maskinene

Tilgjengelig for: 
Studenter
Normalt tilgjengelig: 
kl 08:00-18:00. Variasjoner forekommer, se https://it.uib.no/Brukerstotte_for_studenter for detaljer
Systemeier: 
IT-avdelingen
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen