Programvare

Tilgjengeliggjøring, pakking, distribusjon og lisensiering

IT-avdelingen har mye tilgjengelig og tilrettelagt programvare for Windows, Mac og Linux.

Hvilken programvare som tilbys og eventuelle lisenskostnader er avhengig av flere faktorer:
- Operativsystem (Windows, Linux, Mac)
- Type lisensiering
- Om maskinen er installert av IT-avdelingen (klientdriftet)
- Om det er UiB som eier maskinen eller om den er i privat eie
- Om brukeren er ansatt ved UiB, student eller ansatt i randsonen

Brukerstøtte: 

BRITA

Telefon: 
55 58 47 00
Åpningstid: 
08:00 - 15:45
Tilgjengelig for: 
Ansatte
Studenter
Hvordan bestille: 

Send melding i UiBhjelp, https://hjelp.uib.no/

Systemeier: 
IT-avdelingen
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen