Fakturabehandlingssystem (Basware IP)

Mottak og behandling av inngående fakturaer.

Her blir ekstern og intern faktura behandlet, samt sendt på sirkulasjon for attestasjon og anvisning.
Etter behandling blir faktura oversendt til regnskapssystemet (Oracle Financials) for bokføring og betaling.
IP skal hjelpe med å automatisere, styre og kontrollere fakturabehandlingen.

Brukerstøtte: 

Økonomiavdelingen, regnskap

Åpningstid: 
Man.- fre. 08:00-15:45
Tilgjengelig for: 
Begrenset gruppe ansatte
Hva er nødvendig for å bruke tjenesten: 
De som skal behandle fakturaer (attestanter, anvisere osv) må ha tilgang til systemet ut fra rolle som fagbestiller og bestiller. I tillegg til web-klienten over kan også brukerne få en tilsvarende windows-klient (Pro_Client) med noe utvidet funksjonalitet, og en Monitor-klient som er en rapporteringsmodul. Dette er software som må lastes ned til PC.
Hvordan bestille: 

Søknad om tilgang sendes til Økonomiavdelingen på skjema https://it.uib.no/Administrative_fellessystemer_ved_UiB#Andre_felles_adm... via Issu tracker:
Original sendes i internpost.

Normalt tilgjengelig: 
Hele døgnet
Hva koster tjenesten: 
Gratis
Systemeier: 
Økonomiavdelingen
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen