Innkjøpssystem (Basware PM)

Bestilling av varer og tjenester fra leverandører.

Alle bestillinger skal gjøres elektronisk fra avtaleleverandører gjennom innkjøpssystemet Basware PM. Bestillinger lages og godkjennes her og sendes av systemet til mottak hos leverandøren.

Bestillinger kan gjøres fra interne eller eksterne kataloger eller som fritekstbestilling.

Brukerstøtte: 

Økonomiavdelingen, Innkjøp

Åpningstid: 
Man.- fre. 08:00-15:45
Tilgjengelig for: 
Begrenset gruppe ansatte
Hva er nødvendig for å bruke tjenesten: 
De som skal bruke tjenesten må ha tilgang til systemet ut fra sin rolle og fullmakter.
Hvordan bestille: 

Søknad om tilgang sendes til Økonomiavdelingen på skjema https://it.uib.no/Administrative_fellessystemer_ved_UiB#Andre_felles_adm...

Normalt tilgjengelig: 
Hele døgnet
Hva koster tjenesten: 
Gratis
Systemeier: 
Økonomiavdelingen
Driftsleverandør: 
Ekstern