Avtaleportalen

Informasjonssystem om innkjøpsavtaler.

På Innkjøpsportalen finnes informasjon om:

- gjeldende ramme- og rabattavtaler
- nyheter innen anskaffelseområdet
- gjeldende kontrakter (krever utvidet innsyn)
- innkjøpsprosedyrer og - rutiner
brukerveiledninger BasWare PM bestillingssystemet

Brukerstøtte: 

Økonomiavdelingen, Innkjøp

Åpningstid: 
Man.- fre. 08:00-15:45
Tilgjengelig for: 
Ansatte
Hva er nødvendig for å bruke tjenesten: 
Tilgang til systemet ut fra rolle og fullmakter.
Hvordan bestille: 

Søknad om tilgang sendes til Økonomiavdelingen på skjema https://it.uib.no/Administrative_fellessystemer_ved_UiB#Andre_felles_adm...

Normalt tilgjengelig: 
Hele døgnet
Systemeier: 
Økonomiavdelingen
Driftsleverandør: 
Ekstern