Digital skoleeksamen på studentens eget utstyr

Digital skoleeksamen på studentens eget utstyr med nedlåsingsfunksjonalitet

Dette er en eksamen uten hjelpemidler gjennomført i nedlåst nettleser (Safe Exam Browser)).
Digital skoleeksamen ved UiB er organisert slik at studenten tar med seg egen datamaskin til eksamen. UiB bruker Inspera Assessement som teknisk løsning. Inspera er en nettleserbasert tjeneste som støtter gjennomføring av skoleeksamen, og samtidig de faglige og administrative prosessene rundt eksamen.

Brukerstøtte: 

DigUiB

Tilgjengelig for: 
Ansatte
Studenter
Hva er nødvendig for å bruke tjenesten: 
UiB konto
Systemeier: 
Studieadministrativ avdeling
Driftsleverandør: 
Ekstern