Tjenesteoversikt

A

B

C

D

E

F

G

 • GitLab CE ved UiB er en tjeneste som lar deg oppbevare og administrere Git-prosjekter på Internett.
 • GRIND.no er forskingsformidling frå Universitetet i Bergen:kunnskap om landskapet og livsmiljøet: natur, landskap, historie, kulturgeografi, miljø.

H

I

 • informasjonsskjerm for å vise aktuell informasjon til studenter, ansatte og besøkende i UiBs lokaler.
 • Bestilling av varer og tjenester fra leverandører.
 • Veiledning om hvilket data- og telefoniutstyr som kan kjøpes inn, dekkes av innkjøpsavtaler og støttet av IT-avdelingens driftsopplegg.
 • Brukerstøtteportalen bs.uib.no er et system som avdelinger og enheter kan bruke til problem- og hendelseshåndtering. Mange av funksjonene til Issue-tracker er fra 11.11.2019 overtatt av UiBhjelp.
 • Informasjon fra IT-avdelingen til brukerene av IT-tjenestene våre.

K

L

M

N

 • Opptak for utvekslingsstudenter
 • NREC - Norwegian Research and Education Cloud - er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen og Universitet i Oslo, og er en såkalt Infrastructure-as-a-Service, ofte omtalt som en skyinfrastruktur.

O

 • Office 365 er en samling skybaserte tjenester og applikasjoner fra Microsoft. De virktigste applikasjonene som tilbys er Word, Excel Powerpoint, Outlook, OneNote, og OneDrive.
 • Tredjepartsløsning koblet til Mitt UiB for oppgavelevering og -kommentering.
 • Opptak av forelesninger (Videonotat) – et supplement til studentens egne notater
 • Nynorskordboka og Bokmålsordboka er definisjons- og rettskrivingsordbøker for nynorsk og bokmål.
 • Web-basert tjeneste for organisering av bilder og grafikk
 • Søke i bibliotekets trykte og elektroniske samlinger

P

R

 • System for publisering av Regelsamlingen for Universitetet i Bergen.
 • Universitetet i Bergen sitt nettbaserte verktøy til hjelp ved kartlegging og vurdering av kjemisk og biologisk fare, samt register over ansatte og studenter som er eller kan bli eksponert for stoffer som kan gi alvorlige sykdommer over tid.
 • RTS er et verktøy som brukes til å styre IT-prosjekter i gjennomføringsfasen og releaser
 • Booking av møterom eller andre felles ressurser i Outlook/Exchange
 • Bestilling av rom
 • Robot Process Automation (RPA) er en programvarerobot som automatiserer prosesser gjennom å utføre digitale oppgaver for mennesker i samme brukergrensesnitt som menneskene ville arbeidet i. Gevinster ved RPA kan være alt fra å øke brukeropplevelser gjennom redusert ventetid til å redusere byrden med repetitive, enkle oppgaver for ansatte.

S

T

U

V

W

 • Webhotell-tilbudet ved UiB består av flere deler blant annet Wordpress, Wiki og basis HTML publiseringsplattformer
 • Tjenesten støtter flerpartskonferanser i nettleser med deling av lyd, kamerabilde, chat, dokumenter og skjerm.
 • Et selvbetjent verktøy for å lage nettbaserte skjemaer for påmelding, datainnsamling o.l.
 • Egen Wiki-instans basert på Mediawiki.
 • Drift av stasjonær eller bærbar datamaskin med Windows operativsystem
 • Stasjonær datamaskin driftet av IT-avdelingen med Windows operativsystem med kiosk-oppsett
 • Wittgenstein arkivene
 • Verktøy for å publisere og administrere nettsider/nettsteder for enkeltpersoner eller grupper.

Ø

Å