Formidling

A

 • Avhandlingsportalen er et system for innlevering og tilgjengeliggjøring av doktorgradsavhandlinger og pressemeldinger fra UiB.

B

C

D

E

 • Epaqual-databasen inneholder en oversikt over publiserte studier.
 • Universitetsbiblioteket søk i journaler

F

G

 • GitLab CE ved UiB er en tjeneste som lar deg oppbevare og administrere Git-prosjekter på Internett.
 • GRIND.no er forskingsformidling frå Universitetet i Bergen:kunnskap om landskapet og livsmiljøet: natur, landskap, historie, kulturgeografi, miljø.

I

 • informasjonsskjerm for å vise aktuell informasjon til studenter, ansatte og besøkende i UiBs lokaler.

L

M

O

 • Nynorskordboka og Bokmålsordboka er definisjons- og rettskrivingsordbøker for nynorsk og bokmål.
 • Web-basert tjeneste for organisering av bilder og grafikk

P

S

 • Tar vare på, dokumenterer og formidler skeiv historie eller LHBT-historie
 • Egenproduserte skjermopptak med programvaren Techsmith Relay.
 • En videostrømmetjeneste for blant annet videooverføring av enkeltstående arrangementer eller undervisningssamlinger.

T

U

 • Universitetet i Bergen sitt offisielle nettsted (www.uib.no).
 • Studenter som har vært på utvekslingsopphold må rapportere fra oppholdet via denne applikasjonen.

V

W

 • Webhotell-tilbudet ved UiB består av flere deler blant annet Wordpress, Wiki og basis HTML publiseringsplattformer
 • Et selvbetjent verktøy for å lage nettbaserte skjemaer for påmelding, datainnsamling o.l.
 • Egen Wiki-instans basert på Mediawiki.
 • Wittgenstein arkivene
 • Verktøy for å publisere og administrere nettsider/nettsteder for enkeltpersoner eller grupper.

Å