Administrasjon

A

B

D

E

F

I

 • informasjonsskjerm for å vise aktuell informasjon til studenter, ansatte og besøkende i UiBs lokaler.
 • Bestilling av varer og tjenester fra leverandører.
 • Veiledning om hvilket data- og telefoniutstyr som kan kjøpes inn, dekkes av innkjøpsavtaler og støttet av IT-avdelingens driftsopplegg.

K

L

 • Studenter og ansatte har mulighet til å kjøpe og laste ned pdf-filer med studielitteratur.

M

 • Mi side var et informasjons- og læringsstøttesystem for studenter ved UiB. Er nå overtatt av MittUiB
 • Mitt UiB er læringsplattformen ved UiB. Mitt UiB bygger på open source-versjonen av Canvas. Canvas er utviklet av Instructure (am.).

P

R

S

T

 • Tekstgjenkjenning konverterer skannede dokumenter og andre bildefiler til PDF-filer med kopierbar tekst.
 • Erstattes dagens papirskjema for søknad om tilgang til adm. systemer med digitale versjon som også tar opp i seg hele prosessen fra søknad til tildeling av tilgang til administrative systemer. Ut fra dette sysemet må man kunne få oversikt over hvem som har tilgang i et gitt system, og hvilke tilganger disse har. Foreløpig er det kun tilgang til FS som blir registrert via denne tjenesten

V

W

 • Tjenesten støtter flerpartskonferanser i nettleser med deling av lyd, kamerabilde, chat, dokumenter og skjerm.
 • Et selvbetjent verktøy for å lage nettbaserte skjemaer for påmelding, datainnsamling o.l.
 • Verktøy for å publisere og administrere nettsider/nettsteder for enkeltpersoner eller grupper.

Ø

Å