Administrasjon

A

B

D

E

F

G

 • GitLab CE ved UiB er en tjeneste som lar deg oppbevare og administrere Git-prosjekter på Internett.

H

I

 • informasjonsskjerm for å vise aktuell informasjon til studenter, ansatte og besøkende i UiBs lokaler.
 • Bestilling av varer og tjenester fra leverandører.
 • Veiledning om hvilket data- og telefoniutstyr som kan kjøpes inn, dekkes av innkjøpsavtaler og støttet av IT-avdelingens driftsopplegg.

K

L

M

 • Mitt UiB er læringsplattformen ved UiB. Mitt UiB bygger på open source-versjonen av Canvas. Canvas er utviklet av Instructure (am.).

O

 • Office 365 er en samling skybaserte tjenester og applikasjoner fra Microsoft. De virktigste applikasjonene som tilbys er Word, Excel Powerpoint, Outlook, OneNote, og OneDrive.

P

R

 • System for publisering av Regelsamlingen for Universitetet i Bergen.
 • Universitetet i Bergen sitt nettbaserte verktøy til hjelp ved kartlegging og vurdering av kjemisk og biologisk fare, samt register over ansatte og studenter som er eller kan bli eksponert for stoffer som kan gi alvorlige sykdommer over tid.
 • Booking av møterom eller andre felles ressurser i Outlook/Exchange
 • Bestilling av rom
 • Robot Process Automation (RPA) er en programvarerobot som automatiserer prosesser gjennom å utføre digitale oppgaver for mennesker i samme brukergrensesnitt som menneskene ville arbeidet i. Gevinster ved RPA kan være alt fra å øke brukeropplevelser gjennom redusert ventetid til å redusere byrden med repetitive, enkle oppgaver for ansatte.

S

T

V

W

 • Tjenesten støtter flerpartskonferanser i nettleser med deling av lyd, kamerabilde, chat, dokumenter og skjerm.
 • Et selvbetjent verktøy for å lage nettbaserte skjemaer for påmelding, datainnsamling o.l.
 • Verktøy for å publisere og administrere nettsider/nettsteder for enkeltpersoner eller grupper.

Ø

Å