Administrasjon

A

B

D

E

F

G

  • GitLab CE ved UiB er en tjeneste som lar deg oppbevare og administrere Git-prosjekter på Internett.

I

  • informasjonsskjerm for å vise aktuell informasjon til studenter, ansatte og besøkende i UiBs lokaler.
  • Bestilling av varer og tjenester fra leverandører.
  • Veiledning om hvilket data- og telefoniutstyr som kan kjøpes inn, dekkes av innkjøpsavtaler og støttet av IT-avdelingens driftsopplegg.

K

L

M

  • Universitetet i Bergen sitt system for melding og oppfølging av helse-, miljø- og sikkerhetsavvik.
  • Mitt UiB er læringsplattformen ved UiB. Mitt UiB bygger på open source-versjonen av Canvas. Canvas er utviklet av Instructure (am.).

P

R

S

T

V

W

  • Tjenesten støtter flerpartskonferanser i nettleser med deling av lyd, kamerabilde, chat, dokumenter og skjerm.
  • Et selvbetjent verktøy for å lage nettbaserte skjemaer for påmelding, datainnsamling o.l.
  • Verktøy for å publisere og administrere nettsider/nettsteder for enkeltpersoner eller grupper.

Ø

Å