Student

A

B

C

D

E

F

G

  • GitLab CE ved UiB er en tjeneste som lar deg oppbevare og administrere Git-prosjekter på Internett.
  • GRIND.no er forskingsformidling frå Universitetet i Bergen:kunnskap om landskapet og livsmiljøet: natur, landskap, historie, kulturgeografi, miljø.

H

I

  • Informasjon fra IT-avdelingen til brukerene av IT-tjenestene våre.

K

L

M

N

  • NREC - Norwegian Research and Education Cloud - er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen og Universitet i Oslo, og er en såkalt Infrastructure-as-a-Service, ofte omtalt som en skyinfrastruktur.

O

  • Tredjepartsløsning koblet til Mitt UiB for oppgavelevering og -kommentering.
  • Opptak av forelesninger (Videonotat) – et supplement til studentens egne notater
  • Nynorskordboka og Bokmålsordboka er definisjons- og rettskrivingsordbøker for nynorsk og bokmål.
  • Søke i bibliotekets trykte og elektroniske samlinger

P

R

S

T

U

V

W

Å