Sentrale fellessystem

M

R

S

  • RETTE skal gi Universitetet en samlet lovpålagt oversikt over alle prosjekter der det behandles personopplysninger jf. personopplysningsloven og GDPR artikkel 30. I tillegg skal RETTE legge til rette for lovpålagt internkontroll av etterlevelse ved oppfølging av endringer jf. helseforskningsloven og GDPR.

T