Sentrale fellessystem

I

  • Informasjon fra IT-avdelingen til brukerene av IT-tjenestene våre.

O

  • Office 365 er en samling skybaserte tjenester og applikasjoner fra Microsoft. De virktigste applikasjonene som tilbys er Word, Excel Powerpoint, Outlook, OneNote, og OneDrive.

R

S

  • RETTE skal gi Universitetet en samlet lovpålagt oversikt over alle prosjekter der det behandles personopplysninger jf. personopplysningsloven og GDPR artikkel 30. I tillegg skal RETTE legge til rette for lovpålagt internkontroll av etterlevelse ved oppfølging av endringer jf. helseforskningsloven og GDPR.

T