Hjelp, støtte og rådgivning

A

B

F

  • Enkelte personer hos vertsorganisasjonene i Feide (såkalte berettigede) kan åpne opp og stenge for tjenester gjennom Feides kundeportal.

I

  • Veiledning om hvilket data- og telefoniutstyr som kan kjøpes inn, dekkes av innkjøpsavtaler og støttet av IT-avdelingens driftsopplegg.

L

  • IT-Infrastruktur og IT-tjenester laboratorier

M

R

  • Universitetet i Bergen sitt nettbaserte verktøy til hjelp ved kartlegging og vurdering av kjemisk og biologisk fare, samt register over ansatte og studenter som er eller kan bli eksponert for stoffer som kan gi alvorlige sykdommer over tid.