Hjelp, støtte og rådgivning

A

  • Aktivering av tjeneste fra annen tjenesteleverandør i Feides kundeportal. Se "Feide berettiget" for å få tilgang til ekstern tjeneste

B

F

  • Enkelte personer hos vertsorganisasjonene i Feide (såkalte berettigede) kan åpne opp og stenge for tjenester gjennom Feides kundeportal.

I

  • Veiledning om hvilket data- og telefoniutstyr som kan kjøpes inn, dekkes av innkjøpsavtaler og støttet av IT-avdelingens driftsopplegg.

L

  • IT-Infrastruktur og IT-tjenester for laboratorier

R

  • Universitetet i Bergen sitt nettbaserte verktøy til hjelp ved kartlegging og vurdering av kjemisk og biologisk fare, samt register over ansatte og studenter som er eller kan bli eksponert for stoffer som kan gi alvorlige sykdommer over tid.

S

  • RETTE skal gi Universitetet en samlet lovpålagt oversikt over alle prosjekter der det behandles personopplysninger jf. personopplysningsloven og GDPR artikkel 30. I tillegg skal RETTE legge til rette for lovpålagt internkontroll av etterlevelse ved oppfølging av endringer jf. helseforskningsloven og GDPR.