Ansatt

A

B

C

D

E

F

G

 • GitLab CE ved UiB er en tjeneste som lar deg oppbevare og administrere Git-prosjekter på Internett.
 • GRIND.no er forskingsformidling frå Universitetet i Bergen:kunnskap om landskapet og livsmiljøet: natur, landskap, historie, kulturgeografi, miljø.

H

I

 • informasjonsskjerm for å vise aktuell informasjon til studenter, ansatte og besøkende i UiBs lokaler.
 • Bestilling av varer og tjenester fra leverandører.

K

L

M

N

 • Søknadssystem for utveksling i nordplusmusic samarbeidet. Består av et søknadssystem og et administrativt grensesnitt
 • Nettbasert verktøy som gjør det mulig for å flere brukere å samskrive et dokument i sanntid.
 • NREC - Norwegian Research and Education Cloud - er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen og Universitet i Oslo, og er en såkalt Infrastructure-as-a-Service, ofte omtalt som en skyinfrastruktur.

O

 • Tredjepartsløsning koblet til Mitt UiB for oppgavelevering og -kommentering.
 • Nynorskordboka og Bokmålsordboka er definisjons- og rettskrivingsordbøker for nynorsk og bokmål.
 • Server- og programvareløsning for organisering av bilder og grafikk
 • Søke i bibliotekets trykte og elektroniske samlinger

P

R

 • Universitetet i Bergen sitt nettbaserte verktøy til hjelp ved kartlegging og vurdering av kjemisk og biologisk fare, samt register over ansatte og studenter som er eller kan bli eksponert for stoffer som kan gi alvorlige sykdommer over tid.
 • Booking av møterom eller andre felles ressurser i Outlook/Exchange
 • Bestilling av rom
 • Robot Process Automation (RPA) er en programvarerobot som automatiserer prosesser gjennom å utføre digitale oppgaver for mennesker i samme brukergrensesnitt som menneskene ville arbeidet i. Gevinster ved RPA kan være alt fra å øke brukeropplevelser gjennom redusert ventetid til å redusere byrden med repetitive, enkle oppgaver for ansatte.

S

T

 • I de rommene på UiB som brukes som felles undervisningsrom, sørger IT-avdelingen for teknisk undervisningsutstyr.
 • Tekstgjenkjenning konverterer skannede dokumenter og andre bildefiler til PDF-filer med kopierbar tekst.
 • Talekommunikasjon internt og til offentlig telenett.
 • Innkjøpshjelp, oppsett og administrasjon av godkjente mobiltelefoner med tilhørende abonnementer
 • UiB som tjenesteleverandør kan tilby webbaserte tjenester som brukerne i andre utdanningsinstitusjoner kan logge seg inn på via Feide.
 • Tjenestekatalog for IT-tjenester ved UiB
 • System for tildeling av praksisplasser til studenter som skal ha TVEPS-praksis

U

V

W

Å