Ansatt

A

B

C

D

E

F

G

 • GitLab CE ved UiB er en tjeneste som lar deg oppbevare og administrere Git-prosjekter på Internett.
 • GRIND.no er forskingsformidling frå Universitetet i Bergen:kunnskap om landskapet og livsmiljøet: natur, landskap, historie, kulturgeografi, miljø.

H

I

 • informasjonsskjerm for å vise aktuell informasjon til studenter, ansatte og besøkende i UiBs lokaler.
 • Bestilling av varer og tjenester fra leverandører.
 • Informasjon fra IT-avdelingen til brukerene av IT-tjenestene våre.

K

L

M

N

 • Nettbasert verktøy som gjør det mulig for å flere brukere å samskrive et dokument i sanntid.
 • NREC - Norwegian Research and Education Cloud - er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen og Universitet i Oslo, og er en såkalt Infrastructure-as-a-Service, ofte omtalt som en skyinfrastruktur.

O

 • Office 365 er en samling skybaserte tjenester og applikasjoner fra Microsoft. De virktigste applikasjonene som tilbys er Word, Excel Powerpoint, Outlook, OneNote, og OneDrive.
 • Tredjepartsløsning koblet til Mitt UiB for oppgavelevering og -kommentering.
 • Nynorskordboka og Bokmålsordboka er definisjons- og rettskrivingsordbøker for nynorsk og bokmål.
 • Server- og programvareløsning for organisering av bilder og grafikk
 • Søke i bibliotekets trykte og elektroniske samlinger

P

R

 • System for publisering av Regelsamlingen for Universitetet i Bergen.
 • Universitetet i Bergen sitt nettbaserte verktøy til hjelp ved kartlegging og vurdering av kjemisk og biologisk fare, samt register over ansatte og studenter som er eller kan bli eksponert for stoffer som kan gi alvorlige sykdommer over tid.
 • Booking av møterom eller andre felles ressurser i Outlook/Exchange
 • Bestilling av rom
 • Robot Process Automation (RPA) er en programvarerobot som automatiserer prosesser gjennom å utføre digitale oppgaver for mennesker i samme brukergrensesnitt som menneskene ville arbeidet i. Gevinster ved RPA kan være alt fra å øke brukeropplevelser gjennom redusert ventetid til å redusere byrden med repetitive, enkle oppgaver for ansatte.

S

T

U

V

W

Å