Utdanning

B

D

E

F

G

 • GitLab CE ved UiB er en tjeneste som lar deg oppbevare og administrere Git-prosjekter på Internett.

L

M

 • Mitt UiB er læringsplattformen ved UiB. Mitt UiB bygger på open source-versjonen av Canvas. Canvas er utviklet av Instructure (am.).

N

 • Søknadssystem for utveksling i nordplusmusic samarbeidet. Består av et søknadssystem og et administrativt grensesnitt

O

 • Tredjepartsløsning koblet til Mitt UiB for oppgavelevering og -kommentering.
 • Nynorskordboka og Bokmålsordboka er definisjons- og rettskrivingsordbøker for nynorsk og bokmål.
 • Søke i bibliotekets trykte og elektroniske samlinger

P

 • PC-stuer for studenter
 • Universitetsbiblioteket søk i journaler

R

S

 • Studenter kan enkelt melde fra om saker omhandler læringsmiljøet
 • Tar vare på, dokumenterer og formidler skeiv historie eller LHBT-historie
 • Egenproduserte skjermopptak med programvaren Techsmith Relay.
 • Vevbasert verktøy for utvikling, gjennomføring og analyse av spørreundersøkelser.
 • En videostrømmetjeneste for blant annet videooverføring av enkeltstående arrangementer eller undervisningssamlinger.
 • Studentweb er ei nettbasert teneste for alle studentar ved UiB.
 • Inneholder dokumentasjon av kvalitetsarbeidet knyttet til organiasjonen, til programmer og til emner, i form av utdanningsmeldinger, evalueringer og annet.
 • En nettbasert tjeneste for å søke om opptak til visse studier ved UiB.
 • En nettbasert tjeneste for kurspåmelding til etter- og videreutdanningstilbud ved UiB.
 • Rettet mot studenter som skal skrive oppgaver på bachelor- og masternivå

T

U

 • IaaS står for “Infrastructure as a Service”, og er en nettbasert skytjeneste som leverer infrastruktur: Virtualisering (ofte kalt Compute), nettverk og lagring.
 • Studenter som har vært på utvekslingsopphold må rapportere fra oppholdet via denne applikasjonen.

V

W