Utdanning

B

D

F

L

M

 • Mi side var et informasjons- og læringsstøttesystem for studenter ved UiB. Er nå overtatt av MittUiB
 • Mitt UiB er læringsplattformen ved UiB. Mitt UiB bygger på open source-versjonen av Canvas. Canvas er utviklet av Instructure (am.).

N

 • Søknadssystem for utveksling i nordplusmusic samarbeidet. Består av et søknadssystem og et administrativt grensesnitt

O

 • Nynorskordboka og Bokmålsordboka er definisjons- og rettskrivingsordbøker for nynorsk og bokmål.

P

R

S

 • Egenproduserte skjermopptak med programvaren Techsmith Relay.
 • Vevbasert verktøy for utvikling, gjennomføring og analyse av spørreundersøkelser.
 • En videostrømmetjeneste for blant annet videooverføring av enkeltstående arrangementer eller undervisningssamlinger.
 • Studentweb er ei nettbasert teneste for alle studentar ved UiB.
 • Inneholder dokumentasjon av kvalitetsarbeidet knyttet til organiasjonen, til programmer og til emner, i form av utdanningsmeldinger, evalueringer og annet.
 • En nettbasert tjeneste for å søke om opptak til visse studier ved UiB.
 • En nettbasert tjeneste for kurspåmelding til etter- og videreutdanningstilbud ved UiB.

T

U

 • IaaS står for “Infrastructure as a Service”, og er en nettbasert skytjeneste som leverer infrastruktur: Virtualisering (ofte kalt Compute), nettverk og lagring.
 • Studenter som har vært på utvekslingsopphold må rapportere fra oppholdet via denne applikasjonen.

V

W

 • Tjenesten støtter flerpartskonferanser i nettleser med deling av lyd, kamerabilde, chat, dokumenter og skjerm.
 • Et selvbetjent verktøy for å lage nettbaserte skjemaer for påmelding, datainnsamling o.l.
 • Verktøy for å publisere og administrere nettsider/nettsteder for enkeltpersoner eller grupper.