Utdanning

B

F

L

M

  • Mi side er et informasjons- og læringsstøttesystem for studenter ved UiB.
  • Mitt UiB er læringsplattformen ved UiB. Mitt UiB bygger på open source-versjonen av Canvas. Canvas er utviklet av Instructure (am.).

P

R

S

  • En videostrømmetjeneste for blant annet videooverføring av enkeltstående arrangementer eller undervisningssamlinger.
  • Studentweb er ei nettbasert teneste for alle studentar ved UiB.
  • En nettbasert tjeneste for å søke om opptak til visse studier ved UiB.
  • En nettbasert tjeneste for kurspåmelding til etter- og videreutdanningstilbud ved UiB.

T

U

  • IaaS står for “Infrastructure as a Service”, og er en nettbasert skytjeneste som leverer infrastruktur: Virtualisering (ofte kalt Compute), nettverk og lagring.

V

W

  • Et selvbetjent verktøy for å lage nettbaserte skjemaer for påmelding, datainnsamling o.l.
  • Verktøy for å publisere og administrere nettsider/nettsteder for enkeltpersoner eller grupper.