Utdanning

B

F

L

M

  • Mi side er et informasjons- og læringsstøttesystem for studenter ved UiB.
  • Mitt UiB er læringsplattformen ved UiB. Mitt UiB bygger på open source-versjonen av Canvas. Canvas er utviklet av Instructure (am.).

N

  • Søknadssystem for utveksling i nordplusmusic samarbeidet. Består av et søknadssystem og et administrativt grensesnitt

O

  • Nynorskordboka og Bokmålsordboka er definisjons- og rettskrivingsordbøker for nynorsk og bokmål.

P

R

S

T

U

  • IaaS står for “Infrastructure as a Service”, og er en nettbasert skytjeneste som leverer infrastruktur: Virtualisering (ofte kalt Compute), nettverk og lagring.

V

W

  • Et selvbetjent verktøy for å lage nettbaserte skjemaer for påmelding, datainnsamling o.l.
  • Verktøy for å publisere og administrere nettsider/nettsteder for enkeltpersoner eller grupper.