Forskning

A

  • Avhandlingsportalen er et system for innlevering og tilgjengeliggjøring av doktorgradsavhandlinger og pressemeldinger fra UiB.

B

C

D

E

  • Universitetsbiblioteket søk i journaler

F

G

  • GitLab CE ved UiB er en tjeneste som lar deg oppbevare og administrere Git-prosjekter på Internett.

L

N

  • NREC - Norwegian Research and Education Cloud - er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen og Universitet i Oslo, og er en såkalt Infrastructure-as-a-Service, ofte omtalt som en skyinfrastruktur.

O

  • Office 365 er en samling skybaserte tjenester og applikasjoner fra Microsoft. De virktigste applikasjonene som tilbys er Word, Excel Powerpoint, Outlook, OneNote, og OneDrive.
  • Nynorskordboka og Bokmålsordboka er definisjons- og rettskrivingsordbøker for nynorsk og bokmål.
  • Web-basert tjeneste for organisering av bilder og grafikk
  • Søke i bibliotekets trykte og elektroniske samlinger

P

R

S

T

W